PL 627611083; 627611949

 ks. Kordeckiego 8; 62-872 Godziesze Wielkie

Aktualności

Oś czasu

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Uczniów klas VII szkoły podstawowej
oraz klas II gimnazjum,

wdrażanie kolejnych etapów reformy edukacji wiąże się z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami oraz wątpliwościami. Jedną z takich kwestii jest organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych. Wówczas o przyjęcie będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum.


Aktualności    19    Czytaj dalej...

Czworo uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich w dniu 10 maja 2018 r. gościło w budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Do tego znamienitego budynku zaprowadziły ich  wysokie osiągnięcia sportowe w dziedzinie kolarstwa i kickboxingu.


Aktualności    35    Czytaj dalej...

 

30 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Godzieszach Wielkich odbyła się uroczysta akademia z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja: Opowiedz nam, nasza Ojczyzno…, przygotowana przez uczniowie  klas II i III gimnazjum pod kierunkiem pani  B. Górskiej-Giczewskiej oraz  D. Chabelskaiej-Kubta.


Aktualności    28    Czytaj dalej...

Nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym została doposażona w 2 monitory interaktywne, pozyskane w  ramach programu rządowego „Aktywna tablica”. Ich wykorzystanie w bieżącej pracy na lekcjach pozwoliło nam nie tylko na doskonalenie procesu edukacyjnego i zaangażowanie uczniów, ale również posłużyło do rozwoju kompetencji nauczycielskich w zakresie celowego wykorzystania TIK-u.


Aktualności    95    Czytaj dalej...