PL 627611083; 627611949

 ks. Kordeckiego 8; 62-872 Godziesze Małe

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów
z trudnościami w nauce i zachowaniu

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Parkowa 1
62-860 Opatówek
tel. 62 752 94 47
http://poradnia.powiat.kalisz.pl/

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów
niedowidzących, niedosłyszących, z autyzmem i zespołem Aspergera

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b
62-800 Kalisz
tel: 62 764-00-00, 62 760-00-10
https://ppp1kalisz.pl/strona/kontakt

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

psycholog szkolny Marika Maciejewska
konsultacje telefoniczne czwartek 9:00 - 11:00 i piątek 7:30 - 9:00
tel. 691559917*

pedagog szkolny Renata Tułacz
konsultacje telefoniczne poniedziałek i wtorek 9:00-15:00
tel. 518422424*
Konsultacje w szkole (budynek B gabinet 5) w piątki 9:00-10:00

*kontakt telefoniczny również w wyznaczonych godzinach konsultacji.