PL 627611949 (sekretariat); 627611083

 ks. Kordeckiego 8; 62-872 Godziesze Małe

Dla Ucznia i Rodzica

Każdy uczeń i rodzic
posiada w przeglądarce internetowej
bezpłatny dostęp do dziennika - kliknij.

Jeżeli nie pamiętasz hasła:

  • poproś rodzica o jego zresetowanie
  • zwróć się o pomoc do
    administratora szkolnego
    (dyrektor lub informatyk)

Rodzic ma również możliwość
wygenerowania nowego hasła dla dziecka
(w górnym Menu dziennika wybieramy kolejno
Uczeń, a następnie Informacje)

EcoPracownia

Jesteśmy jedną z placówek z programu „Ekopracownia – zielone serce szkoły”,
w ramach którego szkoły otrzymają dofinasowanie na rozwój infrastruktury edukacyjnej.
Dzięki temu wsparciu uczniowie zyskają
przyjazne miejsca do nauki
i rozwijania zainteresowań
z zakresu przedmiotów przyrodniczych.

***

zielone serce logo

 NFOSiGW nowy

więcej >>

Nowa strona EcoPracowni

Microsoft 365

Od 2017 roku
udostępniony jest w naszej szkole
dla nauczycieli i uczniów
bezpłatny pakiet Microsoft365.

Oprócz aplikacji pakietu Office
Word, Excel, PowerPoint,
każdy ma dostęp 
do dysku OneDrive (1TB).

LOGOWANIE

Nazwa użytkownika
(pisana małymi literami alfabetu łacińskiego bez spacji):
nazwisko.imie @ sp.zs1godziesze.pl
jest również adresem poczty e-mail

Strona do logowania - kliknij

Informacje

Nowy rok szkolny i nowe zasady

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Nauczyciele!

Przed nami inauguracja nowego roku szkolnego 2020/21, roku szczególnego ze względu na konieczność nauczenia się funkcjonowania w naszej szkole i w całym świecie z wirusem COVID-19. Ważna jest nasza wspólna odpowiedzialność dotycząca przestrzegania procedur, ważna jest empatia i wrażliwość na drugiego człowieka - apeluję o przestrzeganie wskazówek opracowanych przez MEN skierowanych do uczniów i rodziców, a także wewnątrzszkolnych procedur. Nauka zdalna i nowoczesne technologie są jak najbardziej potrzebne i wykorzystywane we współczesnej edukacji, jednak nie zastąpią  kontaktu z kolegą, koleżanką, nauczycielem.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Sprawozdanie finansowe za 2021

Zgodnie z  § 34 ust.9  Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2017r. (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz 342) informuje się, iż sprawozdania  finansowe za 2021 rok Zespołu Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Godziesze Wielkie.

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Zgodnie z 34 ust.9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2017r. (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz 342) informuje się, iż sprawozdania finansowe za 2020 rok Zespołu Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Godziesze Wielkie

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów
z trudnościami w nauce i zachowaniu

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Parkowa 1
62-860 Opatówek
tel. 62 752 94 47
http://poradnia.powiat.kalisz.pl/

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów
niedowidzących, niedosłyszących, z autyzmem i zespołem Aspergera

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b
62-800 Kalisz
tel: 62 764-00-00, 62 760-00-10
https://ppp1kalisz.pl/strona/kontakt

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

psycholog szkolny
konsultacje telefoniczne

czwartek 9:00 ÷ 11:00
piątek 7:30 ÷ 9:00

pedagog szkolny
konsultacje telefoniczne
poniedziałek 07:30 ÷ 9:00

czwartek 13.00 ÷ 14.00

tel. 627611949 (w terminie konsultacji)

Konsultacje indywidualne (pok. B-05) po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Drukuj E-mail

Do końca wakacji pozostało:

.:Radosnych i bezpiecznych wakacji:.