PL 627611949 (sekretariat); 627611083

 ks. Kordeckiego 8; 62-872 Godziesze Małe

Koło przyrodnicze dla klas III

Witamy w świecie małych odkrywców przyrody.

Tematem przewodnim naszych działań jest hasło „Żyjmy w zgodzie z przyrodą”.

Podstawowym celem zajęć jest skuteczne i efektywne kształtowanie postaw dzieci zgodnych z etyką ekologiczną. Zajęcia mają na uwadze pogłębianie wiedzy uczniów oraz pobudzanie ich do aktywności i twórczego myślenia. Celem zajęć jest również nauka współdziałania w zespole i kształtowania właściwych postaw społecznych.
Zachęcamy do śledzenia naszych poczynań.

Ukryty cukier

Zasady zdrowego odżywiania - rozmowa na temat roli cukru w diecie człowieka i konsekwencjach spożywania go w nadmiarze. Doświadczenie "Ukryty cukier" - badanie zawartości cukru w spożywanych przez uczniów napojach.

Czytaj dalej

Gdy do oceanu trafia ropa

Zanieczyszczenia wody i gleby skutkiem działalności człowieka. Doświadczenie „Jak zachowuje się olej w wodzie” – badanie skutków wycieku ropy na życie organizmów związanych ze środowiskiem wodnym.

Czytaj dalej

Chmura w butelce

Skąd się bierze deszcz i jak powstaje? Zapoznanie uczniów ze zjawiskiem powstawania deszczu oraz obiegiem wody w przyrodzie. Wykonanie doświadczenia Chmura w butelce.

Czytaj dalej

Właściwości wody

Właściwości wody. Badanie wpływu detergentów na zmianę właściwości wody. Wpływ zanieczyszczeń wody na żyjące w niej organizmy. Doświadczenie „Napięcie powierzchniowe wody”.

Czytaj dalej

Smog

Wpływu działalności człowieka na zanieczyszczenie powietrza. Doświadczenie: „Smog zimą, smog latem” – badanie stopnia rozchodzenia się zanieczyszczeń w powietrzu w zależności od temperatury otoczenia.

Czytaj dalej

  • 1
  • 2