PL 627611949 (sekretariat); 627611083

 ks. Kordeckiego 8; 62-872 Godziesze Małe

Z ortografią na wesoło i na serio

Z ortografią na wesoło i na serio

Innowacja pedagogiczna dotycząca opanowania zasad ortograficznych uczniów klasy IIa Szkoły Podstawowej w Godzieszach Wielkich w zakresie edukacji polonistycznej.

 Czas realizacji: od października 2020 r. do końca maja 2022 r.

Autor innowacji: Magdalena Kobyłka

Cele ogólne:

- rozbudzenie zainteresowania uczniów ortografią i wytworzenie pozytywnej motywacji do nauki ortografii,

- poznanie i utrwalenie zasad polskiej ortografii,

- uświadomienie szczególnej roli ortografii w otaczającej nas rzeczywistości oraz wypracowanie u ucznia postawy do samodzielnego rozwiązywania problemów ortograficznych.