PL 627611949 (sekretariat); 627611083

 ks. Kordeckiego 8; 62-872 Godziesze Małe

Historia szkoły

Historia Szkoły Podstawowej w Godzieszach Wielkich rozpoczyna się wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. W 1918 roku ojciec i syn Biesławscy zakładają dwuklasową pierwszą szkołę, a w 1922 roku podnosi się jej stopień organizacji do szkoły czteroklasowej. W 1928 roku w 10 rocznicę odzyskania niepodległości, dla lokalnej społeczności ma miejsce ważne wydarzenie – na godzieskim rynku zostaje posadzona lipa dla upamiętnienia tego faktu. Dzieje się to w obecności ówczesnego wójta Gminy Godziesze Teofila Grobelnego, sekretarza Józefa Górczyńskiego, proboszcza parafii Franciszka Ligenzy i organisty Antoniego Walęckiego. W 1934 r. miejscowość gminną odwiedził Wojewoda Łódzki, co stanowiło na ówczesne czasy wielkie wyróżnienie.

Lata 1934-1939 to rozwój szkoły, która liczy sobie około 300 uczniów w 7 oddziałach, czyli jak łatwo policzyć średnio w klasie naukę pobierało ponad 40 uczniów, jednak jak podaje szkolna kronika, promocji wtedy nie otrzymywało około 20 % uczniów. Niestety, 4 września 1939 roku na teren naszej gminy wkraczają oddziały niemieckie, a zamierzeniem wroga nigdy nie jest rozwój edukacji, bo im jest mniejsze holistyczne spojrzenie człowieka na świat, który go otacza – to tym łatwiej manipulować jego umysłem. Dlatego warto się edukować, aby mieć swój pogląd wykształcony poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji. Poranny zimowy dzień – 21 stycznia 1945 roku przynosi wielką radość mieszkańcom – nareszcie jesteśmy wolni!  Mało kto zdawał sobie wtedy sprawę z tego, że nadchodzi czas władzy „jedynie słusznej partii”. Jednak już w II półroczu 1945 roku szkoła rozpoczyna swoją działalność. Kierownikiem zostaje p. Ignacy Grzyb, wspiera go czworo nauczycieli, bo muszą oni sobie poradzić z 315 uczniami w wieku od 8 do 15 lat. Powojenna  edukacyjna rzeczywistość wcale nie zachwyca świetnymi warunkami do nauki, do roku 1966 aż 224 dzieci uczy się tylko w 5 izbach lekcyjnych rozmieszczonych w dwóch budynkach.

Powoduje to konieczność podjęcia decyzji o budowie nowej szkoły i 14 września 1965 roku rozpoczynają się roboty budowlane.9 października 1966 roku ma miejsce uroczystość otwarcia szkoły – Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego. Liczy sobie 8 oddziałów, funkcję kierownika pełni nadal Pan Ignacy Grzyb, a grono pedagogiczne to 9 osób.Lata 1973/74 to zmiany w edukacji – w budynku naszej szkoły powstaje Zbiorcza Szkoła Gminna, której podlegają mniejsze szkoły z gminy. Do użytku zostaje także oddany blok nauczycielski, w którym wydzielono pomieszczenia na pierwsze w Gminie Godziesze Wielkie – Publiczne Przedszkole.Po raz pierwszy, już w zupełnie niepodległej Polsce,  w 1997 roku powstaje w Godzieszach Wielkich Zespół Szkół, jego dyrektorem zostaje p. mgr Stanisława Lisiak, natomiast wicedyrektorem p. Maria Walęcka. 1 września 1999 roku w skład zespołu wchodzi pierwszy rocznik gimnazjalistów, a funkcję wicedyrektora zaczyna pełnić p. mgr Aleksandra Marciniak –  Podłużny. Okazuje się, że dotychczasowy budynek „pęka w szwach”,  zajęcia obowiązkowe trwają do godziny 17. Sytuacja staje się coraz trudniejsza i władze samorządowe podejmują decyzję, dzięki której powstał okazały budynek Publicznego Gimnazjum. 1 września 2002 roku to powstanie Zespołu Szkół nr 1 (szkoła podstawowa i przedszkole), którego dyrektorem zostaje p. mgr Bożena Czajka oraz  Zespołu Szkół nr 2 (gimnazjum, liceum ogólnokształcące), którym kieruje p. mgr Aleksandra Marciniak – Podłużny. Gmina Godziesze Wielkie rozwija się,  powstają nowe budynki mieszkalne, drogi, zwiększa się ilość dzieci w przedszkolu. Warunki edukacji przedszkolnej są niezwykle trudne, a rodzice są coraz bardziej świadomi roli przedszkola i jego wpływu na rozwój dziecka, dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnego środowiska, Rada Gminy Godziesze Wielkie wraz z wójtem p. mgr Józefem Podłużny podejmuje decyzję o budowie nowego przedszkola. Powstaje piękny, przestronny i nowoczesny obiekt. 1 września 2011 roku zostaje  on oddany we władanie 120 przedszkolakom.

Warunki lokalowe nowego przedszkola to spełnienie marzeń związanych z prowadzeniem edukacji przedszkolnej.  Ponadto kwota opłaty ustalona za ponad 5-cio godzinny pobyt w przedszkolu jest niezwykle prorodzinna i nie stanowi zbyt dużego obciążenia dla rodziców. Wielkie uznanie dla naszego  lokalnego samorządu, że gdy inni mówią o polityce prorodzinne j, to w naszej  gminie jest ona realizowana.14 października oddano także do użytku Miasteczko Ruchu Drogowego, które spaja ze sobą trzy budynki: przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum. W ten oto sposób w Godzieszach Wielkich powstał piękny kompleks edukacyjny. Wszyscy liczymy na to, że przełoży się to na mądrość i osiąganie sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym mieszkańców naszej gminy, która w 2007 roku uzyskała tytuł : „Gmina wiejska – przyjazna dzieciom”, w ogólnopolskim konkursie pod patronatem Prezydenta RP.

Rok szkolny 2017/18 to reforma edukacji przywracająca ośmioklasową szkołę podstawową. W przypadku naszych szkół to szersze otwarcie drzwi  łączących podstawówkę i gimnazjum. Wszyscy nauczyciele znajdują zatrudnienie. Zespół Szkół nr 1 składa się z 9 oddziałów przedszkolnych, 15 oddziałów szkoły podstawowej i 4 gimnazjalnych- łącznie to 540 uczniów, z którymi pracuje 53 nauczycieli. Rozpoczynamy kolejny etap naszej wspólnej historii, którą możecie Państwo śledzić na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy serdecznie do korzystania z naszych usług edukacyjnych.

Opr. Bożena Czajka

Wykorzystano do opracowania informacje zawarte w kronice szkolnej,  którą na rzecz szkoły przekazał Pan Zbigniew Witoń, który jest jej absolwentem. Bardzo serdecznie dziękujemy, bo z lektury kroniki można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy związanych z naszą małą Ojczyzną.