PL 627611949 (sekretariat); 627611083

 ks. Kordeckiego 8; 62-872 Godziesze Małe

Sprawozdanie finansowe za 2021

Zgodnie z  § 34 ust.9  Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2017r. (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz 342) informuje się, iż sprawozdania  finansowe za 2021 rok Zespołu Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Godziesze Wielkie.

Link:

https://www.godzieszewielkie.pl/bip/jednostki-organizacyjne-samorzadu-terytorialnego1/szkoly