PL 627611083; 627611949

 ks. Kordeckiego 8; 62-872 Godziesze Małe

Szkolny Kodeks TIK

 1. Zawsze należy przestrzegać prawo autorskie. W przypadku tworzenia prezentacji, referatów i innych prac na podstawie pozyskanych materiałów należy podać bibliografię – źródło informacji.
 2. Nauczyciel jest moderatorem zajęć, wskazującym cel i sposób jego osiągnięcia i jednocześnie chętnie korzystającym z pomysłów uczniów – nauka polega na wzajemnym uczeniu się.
 3. Nowoczesne technologie mają pomagać, a nie przeszkadzać w prowadzeniu zajęć. Telefony komórkowe uczniów są podczas lekcji wyłączone,
  a nauczycieli wyciszone.
 4. Sprzęt komputerowy należy wykorzystywać w miarę możliwości na wszystkich zajęciach, przez wszystkich nauczycieli.
 5. Komunikacja z rodzicami i uczniami odbywa się poprzez pocztę elektroniczną (listy e-mail i wewnętrzne wiadomości e-dziennika) wg zasad uzgodnionych przez zainteresowane osoby.
 6. Należy stosować poniższe zasady bezpieczeństwa w sieci:
  1. uczniowie i nauczyciele korzystają ze szkolnych komputerów, logując się tylko na swoje przypisane konta
  2. nie należy udostępniać haseł i nie zapisujemy ich w ogólnodostępnych miejscach (np. w zeszycie, piórniku, itp.) oraz nie korzystamy
   w przeglądarce z opcji zapamiętywania haseł
  3. przed zakończeniem pracy przy komputerze zawsze należy wylogować się ze swojego konta
  4. nauczyciele mają obowiązek ciągłego aktualizowania programu antywirusowego i skanowania każdego nośnika danych
  5. korzystamy z programów filtrujących treści niepożądane
  6. nie nawiązujemy znajomości przez Internet i nie podajemy swoich danych innym osobom
  7. należy z rozwagą udostępniać materiały w Internecie (w szczególności zdjęcia)
  8. szanujemy internautów i nie obrażamy siebie wzajemnie
  9. umiejętnie wpisujemy adresy wysyłając wiadomości e-mail (korzystamy
   z opcji DO, DW i UDW)
 7. Za rzeczy wartościowe (np. telefony komórkowe, tablety, aparaty fotograficzne i inne) przynoszone przez ucznia, szkoła nie ponosi odpowiedzialności. Obowiązkiem ucznia jest ochrona i zabezpieczenie własności prywatnej przed zniszczeniem i kradzieżą.
 8. Strona internetowa www.zs1godziesze.pl jest wizytówką naszej szkoły
  i wymaga ciągłej i bieżącej aktualizacji.
 9. Nagrywanie innych odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą rejestrowanych osób.