PL 627611083; 627611949

 ks. Kordeckiego 8; 62-872 Godziesze Małe

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna nasza Polska Cała” Rok Szkolny 2020/2021

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna nasza Polska Cała” Rok Szkolny 2020/2021.

Cele projektu:

kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,

rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi,

poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu (dostrzeganie piękna ojczystego miejsca)

budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem – rodzina, przedszkole, miejscowość,

przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych (z kraju i swojego regionu),

uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,

poznanie legend i baśni polskich,

dostrzeganie piękna i wartości sztuki oraz dorobku polskiej nauki i kultury,

okazywanie szacunku członkom rodziny, osobom z bliskiego otoczenia; poprawne, pozytywnie nacechowane relacje z drugim człowiekiem,

kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw - znajomości swojej wartości jako człowieka i jako jednostka "wiem kim jestem",

kształtowanie umiejętności opanowania i przezwyciężania złości i agresji,

rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy innym.

 

Uczniowie naszej szkoły, klas I b, II a i II c, pod opieką wychowawców, przystąpili do realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna nasza Polska Cała”.

Zachęcamy do śledzenia relacji fotograficznych z realizacji zadań projektowych.

 Zadanie nr 40 - "A ja kocham moje miasto" - laurka dla mojej miejscowości

Zadanie nr 2 - "Piękna Nasza Polska Cała" - zorganizowanie kącika o tematyce regionalnej

Zadanie nr 1 - „ Zapoznanie się, nauka i zaśpiewanie Hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego”

Mazurek Dąbrowskiego w wykonaniu ucznia klasy 2a - https://youtu.be/Zk3O5uBjfdI

Zadanie nr 3 - inscenizacja z okazji 11 listopada

Uczniowie klasy 1b w słowach piosenki przedstawili wiele historycznych faktów i odpowiedzieli na pytanie „Co to jest niepodległość?” - https://youtu.be/bFeUbyJBTDE

Zadanie nr 18 - "W starym kinie" - projekcje dawnych dobranocek


Zadanie nr 4 - "Piękna Niepodległa"


Zadanie nr 19 - „Polacy Rodakom” - Zbiórka artykułów papierniczych, książek, drobnych upominków dla dzieci z polskich szkół na Białorusi – w Grodnie, Wołkowysku i Lidzie.

Zadanie nr 20 - "Chodź, pomaluj mój świat" - malowanie przyrody, pejzaży polskich, krajobrazów w plenerze.


 Zadanie nr 24 „Zabawy i zabawki dzieci świata”

 Zadanie nr 30 „Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty”

 Zadanie nr 44 - "Gramy w biało - czerwone" - wykonanie gry planszowej

 Zadanie nr 25 - "Sławni Polacy" 

 Zadanie nr 17 - Tydzień Legend i Baśni Polskich

 Zadanie nr 8 - "Herb naszego miasta"

 Zadanie nr 41 - Kącik Książki Patriotycznej

 Zadanie nr 12 - "Szlakiem historii"

 Zadanie nr 14 - Być dobrym jak chleb” – upieczenie chleba jako symbolu polskiej gościnności i otwartości.

 Zadanie nr 37 – „Założenie słownika gwary regionalnej”

 Zadanie nr 42 - „Na majowej łące” – założenie zielnika polskiej roślinności.

 Zadanie nr 43 - Album "100 naj!"