PL 627611083; 627611949

 ks. Kordeckiego 8; 62-872 Godziesze Małe

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Komisji Edukacji Narodowej w naszej szkole zajmuje ważne  miejsce. To czas spotkań uczniów, rodziców, nauczycieli i wszystkich niepedagogicznych pracowników. To My wszyscy tworzymy atmosferę  naszej placówki.

Współdecydujemy o tym, czy jest to miejsce przyjazne, bezpieczne, miłe i sprzyjające rozwojowi talentów i pasji. W tym roku uczniowie klas trzecich, we współpracy z klasą V i chórem szkolnym, przygotowali świetny spektakl, pokazujący szkolną rzeczywistość . Doskonale się bawiliśmy. Nad całością czuwały wychowawczynie klas III p. Eliza Wójcik, Małgorzata Grzelak i Elżbieta Wlazły oraz pani Agata Gawełek i Izabela Woszczek. O odpowiednie nagłośnienie i stronę techniczną zadbał niezastąpiony pan Krzysztof Król.

Ten dzień był ważny szczególnie  dla 37 uczniów klas pierwszych, którzy złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Przeprowadzono także szybką sondę wśród pierwszoklasistów dotyczącą ich ulubionych zajęć- wszyscy kochają zajęcia wychowania fizycznego. Staniemy się chyba potęga sportową! Wychowawczynie: pani Marzena Lenartowicz i pani Agnieszka Szymczak  mają sportowy potencjał swoich uczniów do wykorzystania.

W tym dniu dyrektor oraz panie Agata Gawełek i Agnieszka Sitko odebrały nagrody Wójta Gminy Godziesze Wielkie wręczone przez panią sekretarz Urzędu Gminy Teresę Walęcką za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w swojej pracy. Cieszy także fakt, że wielu nauczycieli i pracowników szkoły  za zaangażowanie w rozwój edukacyjny ,wychowawczy i zapewniający bezpieczeństwo  uczniów otrzymało nagrody dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich. Gratulujemy!

O wyjątkowości tego dnia niech także świadczy fakt, że licznie przybyli rodzice. Rada Rodziców pięknymi słowami podziękowała i podkreśliła znaczenie pracy na rzecz dzieci. Zachowanie uczniów pełne kultury, dobrego wychowania, podkreślone odświętnym strojem, uśmiechem –to ogromna  satysfakcja z wykonywanej pracy.

Fotorelacja w Galerii w Strefie mediów