PL 627611083; 627611949

 ks. Kordeckiego 8; 62-872 Godziesze Wielkie

Terminarz spotkań z rodzicami i opiekunami

Terminarz spotkań z rodzicami kl. 1-3 SP

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU 2017/2018

Lp Termin Tematyka
1 26 września 2017
godz. 17:00
Wybór oddziałowych rad rodziców oraz szkolnej Rady Rodziców.
Tworzenie sylwetki absolwenta szkoły, uwagi do programu wychowawczo- profilaktycznego. Plan pracy wychowawcy klasy.
Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi
Klasowe sprawy organizacyjne, sprawy bieżące.
2 21 listopada 2017
godz. 17:00
Informowanie rodziców o sukcesach i trudnościach ich dzieci, a także włączanie rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych uczniów.
Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana w szkole i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Opatówku
Klasowe sprawy organizacyjne, sprawy bieżące.
Wsparcie dla rodziców – odpowiedzialne korzystanie z Internetu i portali społecznościowych
3 30 stycznia 2018
godz. 17:00
Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej.
Klasowe sprawy organizacyjne, sprawy bieżące.
4 25 kwietnia 2018
godz. 17:00
 Postępy i osiągnięcia uczniów. Informacje o zagrożeniach i proponowane formy pomocy.
Ewaluacja programu wychowawczo- profilaktycznego
Klasowe sprawy organizacyjne, sprawy bieżące.

Terminy konsultacji nauczycielskich dla rodziców:

02. 10.2017, 06.11.2017, 04.12. 2017, 05.03. 2018, 21. 05. 2018 od godz 15.15 do 16.00

W nagłych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny ze szkołą i umówienie spotkania z nauczycielem

nr telefonu dla rodziców ucz kl. 1 - 3 to 62 76 11 083

Terminarz spotkań z rodzicami kl. 4-7 SP i 2-3 Gimnazjum

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU 2017/2018

Lp Termin Tematyka
1 27 września 2017
godz. 17:00

Wybór oddziałowych rad rodziców oraz szkolnej Rady Rodziców.
Tworzenie sylwetki absolwenta szkoły, uwagi do programu wychowawczo- profilaktycznego. Plan pracy wychowawcy klasy.
Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi
Klasowe sprawy organizacyjne, sprawy bieżące.

Kl. III gimnazjum - informacje o egzaminach zewnętrznych – deklaracje, dostosowania, warunki.

2 22 listopada 2017
godz. 17:00
Informowanie rodziców o sukcesach i trudnościach ich dzieci, a także włączanie rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych uczniów.
Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana w szkole i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Opatówku
Klasowe sprawy organizacyjne, sprawy bieżące.
Wsparcie dla rodziców – odpowiedzialne korzystanie z Internetu i portali społecznościowych
3 31 stycznia 2018
godz. 17:00
Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej.
Klasowe sprawy organizacyjne, sprawy bieżące.
4 26 kwietnia 2018
godz. 17:00
 Postępy i osiągnięcia uczniów. Informacje o zagrożeniach i proponowane formy pomocy.
Ewaluacja programu wychowawczo- profilaktycznego
Klasowe sprawy organizacyjne, sprawy bieżące.

Terminy konsultacji nauczycielskich dla rodziców i opiekunów:

02. 10.2017, 06.11.2017, 04.12. 2017, 05.03. 2018, 21. 05. 2018 od godz 15.15 do 16.00

W nagłych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny ze szkołą i umówienie spotkania z nauczycielem

nr telefonu dla rodziców ucz kl. 4 - 7 to 62 76 11 949