PL 627611949 (sekretariat); 627611083

 ks. Kordeckiego 8; 62-872 Godziesze Małe

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Zgodnie z 34 ust.9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2017r. (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz 342) informuje się, iż sprawozdania finansowe za 2020 rok Zespołu Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Godziesze Wielkie

Link:

http://godzieszewielkie.pl/godzieszew/bip/jednostki-organizacyjne-samorzadu-terytorialnego1/szkoly.html