PL 627611949 (sekretariat); 627611083

 ks. Kordeckiego 8; 62-872 Godziesze Małe

Nowy rok szkolny i nowe zasady

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Nauczyciele!

Przed nami inauguracja nowego roku szkolnego 2020/21, roku szczególnego ze względu na konieczność nauczenia się funkcjonowania w naszej szkole i w całym świecie z wirusem COVID-19. Ważna jest nasza wspólna odpowiedzialność dotycząca przestrzegania procedur, ważna jest empatia i wrażliwość na drugiego człowieka - apeluję o przestrzeganie wskazówek opracowanych przez MEN skierowanych do uczniów i rodziców, a także wewnątrzszkolnych procedur. Nauka zdalna i nowoczesne technologie są jak najbardziej potrzebne i wykorzystywane we współczesnej edukacji, jednak nie zastąpią  kontaktu z kolegą, koleżanką, nauczycielem.

Życzę  Wszystkim spokojnej szkoły, korzystania z edukacji i rozwoju wiedzy i umiejętności. Jestem przekonana, że uczniowie zrozumieli, jakie możliwości daje im szkoła i z przyjemnością rozpoczną naukę przy jednoczesnym przestrzeganiu procedur. Bardzo liczę na wsparcie ze strony Rodziców, Nauczycieli i Pracowników niepedagogicznych w rozpoczynającym się już za parę chwil nowym roku szkolnym. Nie ma dobrej szkoły bez autentycznej współpracy Wszystkich jej podmiotów nakierowanych na  dobro dzieci. Poniżej prezentuję najistotniejsze informacje dotyczące naszej szkoły.

Pozdrawiam
Bożena Czajka

Najważniejsze ogólne  zasady obowiązujące w SP im. M. Konopnickiej w Godzieszach Wielkich  od 1 września 2020 roku

 1. Rozpoczęcie roku w szkole 1 września 2020 o godz. 9:00, klasy I-III budynek A, wejście główne i boczne. Uczniowie klas IV-VIII wejście główne i boczne do budynku B (dawny budynek gimnazjum). Następnie każdy uczeń udaje się do wyznaczonej sali zajęć na spotkanie z wychowawcą.
  Budynek A: kl. Ia - sala nr A5, klasa Ib - sala nr A6,
  Budynek B: kl. IVa - sala nr B10, klasa IVb - sala nr B17.
  Pozostałe klasy bez zmian - wchodzą do sal, w których odbywały się godziny wychowawcze. 
 2. Uczniowie obowiązkowo w maseczkach przebywają w autobusach szkolnych i szatniach.  
 3. Rodzice nie wchodzą do szkoły - w dniu 1 września wyjątkowo, jeżeli zachodzi taka konieczność, mogą wejść rodzice uczniów klas I (w maseczkach i rękawiczkach lub po zdezynfekowaniu rąk).
 4. Obowiązkiem uczniów jest unikanie zgrupowania i tłoku, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni czuwają nad przestrzeganiem zasad.
 5. Dla uczniów klas I i IV zostają wydzielone osobne szatnie
 6. Przy wejściach zostają umieszczone pojemniki z płynem dezynfekującym, obowiązkiem każdego wchodzącego jest dezynfekcja rąk
 7. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za kształtowanie nawyków higienicznych uczniów i przestrzeganie reżimu sanitarnego: szkołę w tym zadaniu wspierają rodzice jako pierwsze i najważniejsze osoby w procesie wychowawczym.
 8. W miarę możliwości zajęcia z wychowania fizycznego oraz inne zgodnie ze specyfiką przedmiotu odbywają się na świeżym powietrzu.
 9. Zajęcia dla uczniów klas I-III rozpoczynają się o godz. 8:20, dla uczniów klas IV-VIII o godz. 7:30
 10. Dowozy tylko dla uczniów, których rodzice zdeklarują pisemnie taką konieczność - zgodnie z przepisami ucz. kl I-IV co najmniej 3km do szkoły, V-VIII – 4km
 11. Uczniowie dojeżdżający do szkoły są objęci opieką świetlicową, do świetlicy zapisujemy tylko uczniów nie korzystających z dowozów, których rodzice pracują zawodowo.
 12. Płatność za obiady - tylko przelewem (elektronicznie) na podane konto. Zostały zaplanowane cztery 20 minutowe przerwy obiadowe, aby rozdzielić uczniów klas młodszych i starszych. Uczniowie zostaną przypisani do konkretnych miejsc na stołówce.
 13. Szczegółowe procedury znajdziecie Państwo po zalogowaniu się do dziennika elektronicznego, zachęcam także do śledzenia wytycznych MEN i GIS na stronie internetowej MEN
 14. Minister MEN i Główny Inspektor Sanitarny zachęcają Państwa do zainstalowania bezpiecznej aplikacji ProteGO Safe, która wspiera bezpieczny powrót uczniów do szkół - list dostępny na stronie MEN
 15. Wszyscy przestrzegamy zasad wytyczonych przez MEN
 16. W nietypowych sytuacjach nieprzewidzianych procedurami kontaktujemy się z wychowawcą, dyrektorem lub sekretariatem