PL 627611083; 627611949

 ks. Kordeckiego 8; 62-872 Godziesze Małe

Wybory 2018 - programy

W załączonych plikach znajdują się listy uczniów kandydujących do Samorządu Szkolnego oraz kandydaci na opiekuna SU

Prezentujemy również programy wyborcze poszczególnych kandydatów.

 Lista uczniów - pobierz PDF

lista nauczycieli - pobierz PDF

Programy wyborcze zgłoszone przez kandydatów

 

Szkoła ni ponosi odpowiedzialności za treści programów – są to materiały zgaszone przez poszczególnych kandydatów (pisownia oryginalna)

MICHAŁ MAREK

Nazywam się Michał Marek, jestem uczniem klasy III a. Chciałbym zgłosić się do Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły, ponieważ jestem ambitnym, dobrym uczniem, któremu nie zależy na krzywdzie innych, a także dlatego, ponieważ są w szkole kwestie które wymagają starannego omówienia i naprawienia. Jako członek SU chciałbym zmienić bądź wprowadzić następujące rzeczy:
 1. Organizowanie większej ilości dyskotek dla młodszych i starszych, a także zorganizowanie nocy filmowej dla klasy 7, 8 i 3 gimnazjum;        
 2. Organizowanie większej ilości wycieczek w celach rekreacyjno-zapoznawczych;
 3. Stworzenie koła wyrównawczego opartego na koleżeńskiej pomocy;
 4. Kontynuowanie aktywnych przerw w okresie wiosenno-letnim;
 5. Propagowanie kultury poprzez np. gazetkę, radiowęzeł lub różne projekty uczniowskie;
 6. Wprowadzenie dowolności własnego ubioru w celu zachęcenia do wyrażania siebie;
 7. Umożliwienie dostępu boiska szkolnego wyłącznie dla uczniów naszej szkoły poza godzinami lekcyjnymi.

WIKTOR SZAJOWSKI

Przedstawiam mój program jako kandydata do samorządu uczniowskiego
1.Stworzenie skrzynki uczniowskiej do której uczniowie mogą  wrzucać swoje propozycje, uwagi dotyczące działań podejmowanych w naszej szkole
2.Dzień wolny od pytań kartkówek sprawdzianów ogłaszany losowo raz w miesiącu o 8 rano przez radiowęzeł
3 Gazetka szkolna
4 Więcej dyskotek lub innych form integracji uczniowskiej, olimpiady uczeń kontra nauczyciel np. ping-pong lub inny sport

GABRIELA KUBAT

Moje propozycje:

- organizowanie wycieczek edukacyjnych 
- bezpieczna i aktywna przerwa 
- pomoc młodszym uczniom 
- zabawy dyskotekowe dla klas młodszych i starszych 
- noce filmowe z uwzględnieniem wieku uczniów

MARCIN ZDUN

Moje propozycje:

1.więcej dyskotek 
2.możliwość utworzenia koła zainteresowań 
3.podawanie zagadnień do spr. i kartkówek
4.możliwość używania telefonów na przerwach 
5.noce filmowe