PL 627611083; 627611949

 ks. Kordeckiego 8; 62-872 Godziesze Małe

Dla Ucznia

Każdy uczeń
posiada w przeglądarce internetowej
bezpłatny dostęp do dziennika - kliknij.

Jeżeli nie pamiętasz hasła:

 • poproś rodzica o jego zresetowanie
 • zwróć się o pomoc do
  administratora szkolnego
  (dyrektor lub informatyk)

 

Dla Rodzica

Wszyscy Państwo mają pełny i bezpłatny
dostęp do e-dziennika (poprzez przeglądarkę).
W przypadku trudności z logowaniem,
prosimy o zgłoszenie problemu wychowawcy.
Rodzic ma również możliwość
wygenerowania nowego hasła dla dziecka
(w górnym Menu dziennika wybieramy kolejno
Uczeń, a następnie Informacje)

***

Microsoft 365

Office365 zmienia nazwę na Microsoft 365

Od 4 lat udostępniony jest w naszej szkole 
bezpłatny pakiet
dla nauczycieli i uczniów od klasy IV.
Oprócz aplikacji pakietu Office
Word, Excel, PowerPoint,
każdy ma dostęp do dysku OneDrive (1TB).

LOGOWANIE

Nazwa użytkownika
(pisana małymi literami alfabetu łacińskiego
bez spacji):
nazwisko.imie @ sp.zs1godziesze.pl
jest również adresem poczty e-mail

Strona do logowania - kliknij

Witamy na łamach serwisu internetowego
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
Zespole Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich
Niniejsza strona jest oficjalną stroną dla uczniów, rodziców i nauczycieli
8 klasowej Szkoły Podstawowej

W aktualnościach

Święto sportu
Święto sportu
Nowy rok szkolny i nowe zasady
Nowy rok szkolny i nowe zasady
Wrześniowy powrót do szkoły
Wrześniowy powrót do szkoły
Wyniki egzaminu ósmoklasisty
Wyniki egzaminu ósmoklasisty
Zostaliśmy w domu ...
Zostaliśmy w domu ...
Egzamin w czasie pandemii
Egzamin w czasie pandemii
Brak zajęć szkolnych do końca roku szkolnego.
Brak zajęć szkolnych do końca roku szkolnego.
Bezpłatne webinarium nt. bezpieczeństwa w Internecie.
Bezpłatne webinarium nt. bezpieczeństwa w Internecie.
Szkoły nadal zamknięte!
Szkoły nadal zamknięte!
Światowy Dzień Książki
Światowy Dzień Książki
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Szkoły nadal zamknięte
Szkoły nadal zamknięte
Święto sportu

swieto sportu

Nowy rok szkolny i nowe zasady

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Nauczyciele!

Przed nami inauguracja nowego roku szkolnego 2020/21, roku szczególnego ze względu na konieczność nauczenia się funkcjonowania w naszej szkole i w całym świecie z wirusem COVID-19. Ważna jest nasza wspólna odpowiedzialność dotycząca przestrzegania procedur, ważna jest empatia i wrażliwość na drugiego człowieka - apeluję o przestrzeganie wskazówek opracowanych przez MEN skierowanych do uczniów i rodziców, a także wewnątrzszkolnych procedur. Nauka zdalna i nowoczesne technologie są jak najbardziej potrzebne i wykorzystywane we współczesnej edukacji, jednak nie zastąpią  kontaktu z kolegą, koleżanką, nauczycielem.

Życzę  Wszystkim spokojnej szkoły, korzystania z edukacji i rozwoju wiedzy i umiejętności. Jestem przekonana, że uczniowie zrozumieli, jakie możliwości daje im szkoła i z przyjemnością rozpoczną naukę przy jednoczesnym przestrzeganiu procedur. Bardzo liczę na wsparcie ze strony Rodziców, Nauczycieli i Pracowników niepedagogicznych w rozpoczynającym się już za parę chwil nowym roku szkolnym. Nie ma dobrej szkoły bez autentycznej współpracy Wszystkich jej podmiotów nakierowanych na  dobro dzieci. Poniżej prezentuję najistotniejsze informacje dotyczące naszej szkoły.

Pozdrawiam
Bożena Czajka

Najważniejsze ogólne  zasady obowiązujące w SP im. M. Konopnickiej w Godzieszach Wielkich  od 1 września 2020 roku

 1. Rozpoczęcie roku w szkole 1 września 2020 o godz. 9:00, klasy I-III budynek A, wejście główne i boczne. Uczniowie klas IV-VIII wejście główne i boczne do budynku B (dawny budynek gimnazjum). Następnie każdy uczeń udaje się do wyznaczonej sali zajęć na spotkanie z wychowawcą.
  Budynek A: kl. Ia - sala nr A5, klasa Ib - sala nr A6,
  Budynek B: kl. IVa - sala nr B10, klasa IVb - sala nr B17.
  Pozostałe klasy bez zmian - wchodzą do sal, w których odbywały się godziny wychowawcze. 
 2. Uczniowie obowiązkowo w maseczkach przebywają w autobusach szkolnych i szatniach.  
 3. Rodzice nie wchodzą do szkoły - w dniu 1 września wyjątkowo, jeżeli zachodzi taka konieczność, mogą wejść rodzice uczniów klas I (w maseczkach i rękawiczkach lub po zdezynfekowaniu rąk).
 4. Obowiązkiem uczniów jest unikanie zgrupowania i tłoku, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni czuwają nad przestrzeganiem zasad.
 5. Dla uczniów klas I i IV zostają wydzielone osobne szatnie
 6. Przy wejściach zostają umieszczone pojemniki z płynem dezynfekującym, obowiązkiem każdego wchodzącego jest dezynfekcja rąk
 7. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za kształtowanie nawyków higienicznych uczniów i przestrzeganie reżimu sanitarnego: szkołę w tym zadaniu wspierają rodzice jako pierwsze i najważniejsze osoby w procesie wychowawczym.
 8. W miarę możliwości zajęcia z wychowania fizycznego oraz inne zgodnie ze specyfiką przedmiotu odbywają się na świeżym powietrzu.
 9. Zajęcia dla uczniów klas I-III rozpoczynają się o godz. 8:20, dla uczniów klas IV-VIII o godz. 7:30
 10. Dowozy tylko dla uczniów, których rodzice zdeklarują pisemnie taką konieczność - zgodnie z przepisami ucz. kl I-IV co najmniej 3km do szkoły, V-VIII – 4km
 11. Uczniowie dojeżdżający do szkoły są objęci opieką świetlicową, do świetlicy zapisujemy tylko uczniów nie korzystających z dowozów, których rodzice pracują zawodowo.
 12. Płatność za obiady - tylko przelewem (elektronicznie) na podane konto. Zostały zaplanowane cztery 20 minutowe przerwy obiadowe, aby rozdzielić uczniów klas młodszych i starszych. Uczniowie zostaną przypisani do konkretnych miejsc na stołówce.
 13. Szczegółowe procedury znajdziecie Państwo po zalogowaniu się do dziennika elektronicznego, zachęcam także do śledzenia wytycznych MEN i GIS na stronie internetowej MEN
 14. Minister MEN i Główny Inspektor Sanitarny zachęcają Państwa do zainstalowania bezpiecznej aplikacji ProteGO Safe, która wspiera bezpieczny powrót uczniów do szkół - list dostępny na stronie MEN
 15. Wszyscy przestrzegamy zasad wytyczonych przez MEN
 16. W nietypowych sytuacjach nieprzewidzianych procedurami kontaktujemy się z wychowawcą, dyrektorem lub sekretariatem
Wrześniowy powrót do szkoły

W dniu 12 sierpnia Minister Edukacji Narodowej przedstawił 10 zasad dla ucznia, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym.

10zasad

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Wyniki egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w dniu 31 lipca od godziny 10:00 na stronie Okręgowej Komisji Egzmaniacyjnej w Poznaniu

Należy zalogować się na stronie https://www.wyniki.edu.pl/logi

Zostaliśmy w domu ...

Uczniowie naszej szkoły wspaniale sprawdzają się w nowej, bardzo trudnej dla nich sytuacji. Dbają o rozwój umysłowy i aktywność fizyczną, rozwijają swoje pasje i zainteresowania.

Wielkie podziękowania dla rodziców, którzy dopilnowują swoje pociechy, by właśnie tak było i wspierają nauczycieli w ich działaniach. Poniższa galeria to zbiór zdjęć, które uczniowie przesłali swoim wychowawcom. Zapraszamy do obejrzenia dziecięcych poczynań...

{gallery}2006/Zostalismy_w_domu{/gallery}

Załączone zdjęcia w podglądzie wiadomości (na głównej stronie) są niewidoczne. Wybierz kolejno w górnym Menu: Strefa wydarzeń - -> Aktualności - oś czasu

Egzamin w czasie pandemii

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty odbył się z opźnieniem i wszczególnych warunkach.

Fotorelcja w Galerii

Brak zajęć szkolnych do końca roku szkolnego.

Na konferencji prasowej w dniu 1 czerwca 2020 r. Miniester Edukacji Narodowej poinformował o przedłużeniu zamknięcia szkół.

Do 26 czerwca 2020 r. szkoły działają w ograniczonej formie na zasadzie nauczania zdalnego i ewentualnych konsultacji na prośbę ucznia.
Terminy egzaminów pozostają bez zmian i odbędą się w dniach 16-18 czerwca 2020 r.
Szczegóły na stronie Ministerstwa - kliknij

W dalszych komunikatach zostaną przedstawione infomracje dotyczące organizacji zakończenia roku szkolnego i sposobu odbioru świadectw.

wirus

Bezpłatne webinarium nt. bezpieczeństwa w Internecie.

Polskie Centrum Programu Safer Internet zaprasza na bezpłatne webinarium, którego celem jest zwrócenie uwagi rodziców i opiekunów na niebezpieczne kontakty online, jakie mogą być nawiązywane przez dzieci i młodzież, a także mogą prowadzić do podejmowania aktywności o charakterze seksualnym.

Podczas webinarium omówione zostaną następujące zjawiska:

 • child grooming - uwodzenie dziecka przez internet,
 • sextortion - szantaż intymnymi materiałami,
 • sexting - rozsyłanie swoich prywatnych intymnych materiałów.

Rodzice i opiekunowie dowiedzą się jak reagować, gdy dziecko padnie ofiarą któregoś z powyższych zagrożeń, a także jak zapobiegać i rozmawiać z dziećmi i młodzieżą, aby nie podejmowali takich zachowań.

Webinarium poprowadzi ekspert z zespołu Dyżurnet.pl - działającego w Państwowym Instytucie Badawczym NASK punktu kontaktowego do zgłaszania nielegalnych treści w internecie, szczególnie związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci.

Spotkanie online odbędzie się 12 maja o godz. 18:00. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zapraszamy do zapisów: https://app.evenea.pl/event/855804-2/

Pozdrawiamy,
Zespół Polskiego Centrum Programu Safer Internet

=  * * *  =

Na stronie Polskie Centrum Programu Safer Internet dostępne są ciekawe podcasty dotyczące zagrożeń internetowych - POLECAMY

Szkoły nadal zamknięte!

Na konferencji prasowej w dniu 24 kwietnia 2020 r. godz. 12:20 Miniester Edukacji Narodowej poinformował o przedłużeniu zamknięcia szkół.

Wszystkie plascówki szkolne zamknięte są do 24 maja 2020 r. i działają w ograniczonej formie na zasadzie nauczania zdalnego.
Egzaminy odbędą się wg. poniższego harmonogramu:

 • egzaminy ósmoklasisty w dniach 16-18 czerwca 2020 r.
 • matury w dniach 8-29 czerwca 2020 r.

Szczegóły na stronie MEN - link

 Nie jest to czas ferii – należy pozostać w domu i ograniczyć kontakt z innymi osobami.

wirus

Światowy Dzień Książki

Czas, w którym uczniowie z powodu pandemii nie chodzą do szkoły – jest wspaniałym momentem na wykorzystanie mocy książki.

Czytamy sobie wzajemnie : nauczyciele – dzieciom, dzieci - rodzicom, rodzice - dzieciom. To właśnie bajki i opowiadania przybliżają dzieciom różne, nie zawsze łatwe tematy, uczą życia i wspierają w trudnych chwilach. Pomimo izolacji – uczniowie klasy Ia, będąc razem myślami - uczcili Światowy Dzień Książki. Czytali w domowym zaciszu wybrane opowiadania oraz wykonali litery, które kolejno ułożone – utworzyły hasło dnia. Zapraszam do obejrzenia fotorelacji:

{gallery}2004/Swiatowy_Dzien_Ksiazki{/gallery}

Dzień Ziemi

Święto to jest wspaniałą okazją, by mówić o problemach Ziemi, wskazywać właściwe sposoby postępowania i zaszczepiać miłość do Planety i przyrody, której jesteśmy częścią.

To święto powinno przypominać nam o tym, jak powinniśmy postępować i jacy być na co dzień. W czasie pobytu w domu, uczniowie klas młodszych chętnie wykonywali szereg doświadczeń w domu i zadań w terenie. Zakładali hodowlę roślin, poszukiwali skarbów przyrody, za pomocą kamer internetowych śledzili bociany w gnieździe w Przygodzicach i angażowali się w działania proekologiczne. Była to okazja do bycia z przyrodą, docenienia jaka jest fascynująca, piękna i jak bardzo dla nas ważna. Zapraszam do obejrzenia fotorelacji:

{gallery}2004/Dzien_Ziemi{/gallery}

Szkoły nadal zamknięte

Na konferencji prasowej w dniu 9 kwietnia 2020 r. godz. 13:35 Premier RP ogłosił decyzję o przedłużeniu zamknięcia szkół. Zapowiedział również, że egzaminy odbędą się nie wcześniej niż w czerwcu. W czasie świąt zostańmy w domu.

Mienister Edukacji Narodowej poinformował również, że uczniowie klas ósmych i maturalnych zostaną poinformowani o egzaminach na trzy tygodnie przed nowym terminem.

 Nie jest to czas ferii – należy pozostać w domu i ograniczyć kontakt z innymi osobami.

wirus

Nasz udział w programach

Archiwalna wersja serwisu Szkoły Podstawowej

Szkoła Podstawowa

Archiwalna wersja serwisu Publicznego Gimnazjum

Publiczne Gimnazjum

Koniec roku szkolnego 2020/2021 za:

Zakończenie roku szkolnego 25.06.2021 r. o godz. 9:00